Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Privacy

U bezoekt de One Stop Office Shop webshop. Deze webshop hebben wij met de grootst mogenlijk zorg samengesteld voor u.

Wij invensteren flink in uw privacy.
Desonanks kan er altijd iets mis gaan. Wij vragen u bij het signaleren hiervan direct contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van onze webshop. Voor vragen kunt altijd contact met ons opnemen via info@one-stop-office-shop.nl

Dit is het privacyreglement van One Stop Office Shop B.V. gevestigd aan de Amert 132 te Veghel.
De volgende websites en applicaties behoren tot One Stop Office Shop B.V. (hierna: "Websites" of "Website"):
• www.vanlithsupplies.nl
• www.one-stop-office-shop.nl

Dit privacyreglement geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die One Stop Office Shop B.V. in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

One Stop Office Shop B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Links naar websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. One Stop Office Shop B.V. is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst One Stop Office Shop B.V. kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest One Stop Office Shop B.V. informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

One Stop Office Shop B.V. maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies":
Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan.
One Stop Office Shop B.V. heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op DE WEBSITE aan te klikken.
Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van www.one-stop-office-shop.nl te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen). Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Social media

   Op www.one-stop-office-shop.nl zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van One Stop Office Shop B.V. is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze website een e-mail of andere berichten naar One Stop Office Shop B.V. verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

   U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich ten alle tijden afmelden via de desbtreffende knop in onze de voettekst van onze nieuwsbrieven. Of door te klikken op deze link.

Delen met derden

One Stop Office Shop B.V. deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

• Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
• Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (c) de rechten, eigendom of veiligheid van One Stop Office Shop B.V., zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (d) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

One Stop Office Shop B.V. treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door One Stop Office Shop B.V., dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan One Stop Office Shop B.V., op de volgende manieren:
• Via e-mail: info@one-stop-office-shop.nl
• Via telefoon: 0413 - 310 130 (tijdens werkdagen);
• Post: De Amert 132, 5462 GH Veghel

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

One Stop Office Shop B.V. spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar websites en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

One Stop Office Shop B.V. zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. One Stop Office Shop B.V. weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. One Stop Office Shop B.V. deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. One Stop Office Shop B.V. voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat One Stop Office Shop B.V. als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is One Stop Office Shop B.V. gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn

One Stop Office Shop B.V. bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in dit privacyreglement. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door One Stop Office Shop B.V.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien het privacyreglement wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.
Next- Logo footer 0
Next- Logo footer 1
Next- Logo footer 2
Next- Logo footer 3
Next- Logo footer 4
Next- Logo footer 5

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen